Velkomen til våre lokaler som er lokalisert ved Brendehaugen 13 i Ulsteinvik. Her deler vi bygning med våre søsterselskap. Foto: Himmelhøgt Profilering

Velkomen til WestAuto AS - Ulsteinvik

Bussutleige

Våre bussreiser er alt frå julebord til sigthseeing og temareiser. Det er fritt fram for kunden korleis ein ønskjer busstilbodet tilpassa, og vår oppgåve å sørgje for at opplevinga blir best mogleg i ei trygg og komfortabel ramme.

Ulsteinvik Dinitrol Senter

Det er viktig å beskytte bilen din mot dei farer som fører med seg av bruk langs vegen. Anten det er stein, støv eller salt som slit undersida. Ulsteinvik Dinitrol Senter gir bilen si underside ein sterk og god understellsbeskyttelse.

Storbilvask

Har du behov for vask av storbil? Ved vårt anlegg i Saunesmarka i Ulsteinvik har du høve til å vaske lastebil, buss eller varbil. Ta kontakt med oss for avtale om vask ved vårt anlegg. Reine bilar rullar best.